Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilörekisterin nimi
Asiakasreskisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on varmistaa laadukas asiakaspalvelu, tilauksen toimittaminen ja viestintä asiakkaan kanssa.
Rekisteröitävät tiedot
Henkilörekisteriin merkitään seuraavat asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot: nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja tilattu tuote/palvelu.

Rekisterin suojaus
TIETOSUOJASELOSTE
Annepuu
Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan säännönmukaisesti seuraavin tavoin esim.:
–  Asiakkaalta itseltään tuotteen/palvelun tilaamisen yhteydessä
–  Sosiaalisesta mediasta/ messuilta, asiakkaan osallistuessa arvontaan
Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan seuraavissa tapauksissa: Yhteistyötahoille, jotka edistävät asiakaspalvelumme laatua ja viestinnän tehokkuutta asiakkaiden kanssa.
Asiakastietoja voidaan tarvittaessa luovuttaa EU:n ulkopuolelle luotettaville yhteistyökumppaneille, jotka noudattavat myös tietosuoja-asetusta.
A)  Fyysisessä muodossa oleva aineistoFyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Annepuun toimitiloissa lukitussa tilassa.
B)  Sähköisesti tallennetut tiedotSähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään Annepuun tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia keinoja ovat mm. salasanat.
Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.
Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.
Muut rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.